Tělovýchovná jednota Sokol Březová nad Svitavou

 

Máte rádi sport ať už jako hráč, soutěžící nebo divák? Pak jsme tu právě pro vás! Tělovýchovná jednota Sokol s oddílem kopané, mažoretkami a lukostřelbou v Březové nad Svitavou.

 

 

Vítejte na stránkách TJ Sokol Březová nad Svitavou.

Tělovýchovná jednota Sokol Březová nad Svitavou má již dlouholetou tradici jako sportovní tým, jehož hlavním jádrem byl fotbalový oddíl. TJ Sokol se specializuje především na vedení oddílu kopané, mažoretek a lukostřelby. Hlavním střediskem je fotbalový stadion. Navštivte náš zápas, vystoupení, trénink nebo se informujte na možnosti členství.

 

PODĚKOVÁNÍ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vážení sportovní přátelé, chtěli bychom vás touto cestou informovat, že díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo naší Tělovýchovné jednotě pro rok 2018 velkou finanční podporu, bylo možné podpořit trenérskou činnost a přípravu náplně pro děti a mládež, dále bylo možné uspořádat soustředění pro mužstvo přípravky a žáků a v neposlední řadě i hradit startovné a pronájmy sportovišť. Díky této podpoře se sportovní činnosti v rámci naší TJ daří, což je vidět na zvýšeném zájmu dětí o sportovní činnost. Věříme, že budeme schopni zajistit podobné podmínky pro děti i v příštím roce, aby byl sport v našem městě pro všechny zajímavý a lákavý. V neposlední řadě bychom chtěli touto cestou poděkovat MŠMT za poskytnutou finanční dotaci, bez které by se jen velmi těžko dala sportovní činnost provozovat na takové úrovni, na jakou jste zvyklí.

MŠMT

 

PODĚKOVÁNÍ PARDUBICKÉMU KRAJI

Vážení přátelé, chtěli bychom vás touto cestou informovat, že díky podpoře Pardubického kraje, bylo možné v roce 2018 dále rozvíjet sportovní činnost dětí a mládeže v našem spolku. Je bezpochyby, že náš spolek by se bez této pomoci neobešel a proto patří všem, kteří jsou sportu nakloněni velké poděkování. Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat Pardubickému kraji za jeho podporu, které si velmi vážíme.

Pardubický kraj

PODĚKOVÁNÍ PARDUBICKÉMU KRAJI

Vážení přátelé, chtěli bychom vás touto cestou informovat, že díky podpoře Pardubického kraje, bylo možné v roce 2018 realizovat různé opravy areálu a šaten pros sportovce. Je bezpochyby, že náš spolek by se bez této pomoci neobešel a proto patří všem, kteří sportu pomáhají a to jakoukoliv formou. Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat Pardubickému kraji za jeho podporu, které si velmi vážíme a díky které je možné náš areál udržet ve stavu, na jaký jsme pyšní a ve které se zajisté cítíte dobře.

 

Poděkování městu Březová nad Svitavou

Velký dík, který je potřeba vyslovit, patří rovněž městu Březová nad Svitavou, které svojí finanční, materiální a technickou podporou podporuje sportovní činnost našeho spolku.


Březová nad Svitavou

FAČR Česká unie sportu facebook

Čistý fotbal

Contact form

Items marked with * (an asterisk) are required

By submitting the form you agree to the processing of personal data.